Kaliumhydroksid (KOH) 90-92 %

119 kr
Størrelse:
Antall:
Still et spørsmål

Kjemisk formel: KOH 

Kaliumhydroksid, også omtalt som kaustisk pottaske og kalilut, er en sterk base som er løselig i vann. Kaliumhydroksid brukes blant annet for å lage flytende såpe og sjampo. Selges i flakform.

Innhold: ca. 500 g

Kapselen er barnebestandig (eng: child resistant). 

Kaliumhydroksid selges i HDPE-flasker (polyetylen med høy tetthet - high density) som tåler høye temperaturer og motstår de fleste kjemikalier med ekstrem pH. Et av standardmaterialene innen farmasøytisk industri (emballasje).


Advarsler

Følg sikkerhetsregler ved bruk. Bruk kjemikaliehansker, vernebriller og beskyttende klær. Rustfritt stål og kjemikaliesikre plastmaterialer anbefales ved bruk. 

Medisinsk informasjon: Behandles som lutskader. Øyeskade krever tidlig innsats og utdratt skylling som fortsetter hos lege. Om nødvendig kontakt Giftinformasjonssentralen Tlf 22 59 13 00.

Farepiktogramer

H302 Farlig ved svelging. 

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H290 Kan være etsende for metaller.

 

P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller kontakt med håret): Tilsølte klær må fjernes straks; Skyll/dusj huden med vann.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; Fortsett skyllingen.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

CAS-nr. 1310-58-3

EC-nr. 215-181-3

Frakt

Leveringstid fra du bestiller:

Varer som bestilles innen kl. 12 mandag-fredag, sendes med Bring innen kl. 16 samme dag. Avvik kan forekomme.  

Fraktpris:

Fraktprisen beregnes automatisk ved utsjekking (i kassen) av Bring. Handler du for over 1000 kr, spanderer vi frakten.

Hentemelding:

Hvis det ikke er plass til pakken din i postkassen (selv om du bestiller "pakke i postkassen"), vil du få en hentemelding for å hente pakken i butikk.

Retur

Hvis du ønsker å returnere en eller flere varer til oss, må du betale fraktkostnadene selv. Du kan fritt returnere produktet eller produktene til oss innen 14 dager etter at du mottok varene, så refunderer vi deg snarest og innen 14 dager det tilsvarende beløpet. 

For å melde om en retur, ta kontakt med oss på chat, eller bruk kontaktskjemaet som du finner i menyen. Vi ønsker å forbedre oss, og setter derfor pris på om du oppgir årsaken til at du ønsker å returnere varene.

Vi bruker for øvrig Forbrukertilsynets «Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett». Du kan lese alle detaljene ved å klikke her

Kundeanmeldelser
5,0 Basert på 1 anmeldelser
Skriv en anmeldelse
Takk for at du sendte inn en anmeldelse!

Din innsats er veldig verdsatt. Del det med vennene dine slik at de kan nyte det også!

Filter Reviews:
MS
13 jun 2020
Madeleine S.
Norway Norway
Jeg anbefaler dette produktet
Takk for god service

Hadde sett veldig lenge etter dette produktet når jeg endelig fant den hos dere. Rask levering også, topp!

SPØRSMÅL & SVAR

Noe du lurer på?

Vær den første til å stille et spørsmål.

Still et spørsmål

Du vil kanskje like

Nylig sett