Sikkerhet og advarsler – Blue Tansy

Sikkerhet og advarsler

Farer:

  • Kan interagere med enzymer (CYP2D6, CYP1A2, CYP3A4) ansvarlig for metabolisering av medikamenter (lav risiko).
  • Inneholder kamfer, så må brukes med forsiktighet av epileptikere og ved Parkinsons syndrom.
  • Bør unngås i det første trimesteret under graviditet.
  • Grunnet innholdet av kamfer bør den ikke brukes på barn under seks år.

Forsiktighetsregler (alle bruksområder):

  • Medikamenter metabolisert av enzymet CYP2D6 (lav risiko).

Forsiktighetsregler (oralt):

  • Medikamenter metabolisert av enzymene CYP1A2 og CYP3A4 (lav risiko).

Organrelaterte effekter

  • Hud: Ingen informasjon funnet.

Systemiske effekter

  • Akutt toksisitet: Ingen informasjon funnet
  • Kreftfremkallende/krefthemmende: Ingen informasjon funnet, men oljen inneholder ingen kjente kreftfremkallende stoffer.

Interaksjon med medikamenter:

  • Chamazulen hemmer enzymene CYP2D6, CYP1A2 og CYP3A4, så det er en teoretisk risiko for en interaksjon mellom Blue Tansy og medikamenter metabolisert av disse enzymene.