Generelt brukes frankincense for lungeproblemer, både for stresslidelser som astma, der den beroliger fysisk og psykisk, og generelt mot luftveisinfeksjoner. Frankincense brukes også aromaterapeutisk for ledd- og muskelsmerter, mot infeksjoner og innen hudpleie.

Variantene

Den volatile kjemiske profilen til frankincense er komplisert, og varierer stort avhengig av hvor den vokser og hvilken variant det er (som vanlig innen autentiske oljer). Kommersielt sett er det hovedsakelig tre forskjellige varianter: Boswellia serrata (India), Boswellia sacra (Oman), og Boswellia carteri (Somalia). Boswellia frereana (Somalia) kan muligens regnes som en fjerde, da den begynner å bli gjeldende kommersielt sett. 

Generelt gir B. serrata større mengder eterisk olje, og er derfor rimeligere enn de andre variantene.

Grovt sett kan man inndele bruken av de forskjellige variantene slik:

  • B. serrata: Revmatoid artritt (leddgikt), betennelseslidelser, bakterieinfeksjoner, virusinfeksjoner og viser lovende innledende forskningsresultater med tanke på kreft, spesielt celledød (men for tidlig å si). Har en skarpere og mer «medisinal» aroma enn carteri eller sacra.
  • B. carterii: Revmatoid artritt (leddgikt), betennelseslidelser, hudpleie, luftveiene, røkelse (den «kjente» frankincense-aromaen)
  • B. sacra: Antimikrobiell, betennelsesdempende, hudpleie (den klassiske «spirituelle» aromaen, men oppleves sjelden da den produseres i små mengder).

Teknisk

Oljen til B. serrata har stor kjemisk variasjon, men ingen tester viser α-pinene som dominerende, som er vanlig for enkelte arabiske og afrikanske varianter.

Også B. carterii er for eksempel meget variert, men siden det er såpass store forskjeller mellom de «tre store», kan man alltid identifisere dem ved distinkte biomarkører. Som blant annet store mengder av α-pinen og β-ocimen for B. sacra, incensol og lupeolsyre for B. carteri og a-thujen og  β-KBA (Keto-β-Boswellic Acid) for B. serrata. Dette er en svært forenklet fremstilling, da for eksempel eterisk olje av B. serrata inneholder over rundt 340 virkestoffer (vi tar forbehold om nøyaktigheten i disse opplysningene, da de er basert på ulike forskingsrapporter).

    Forskningen av Boswellia har virkelig skutt fart det siste tiåret, og resultatene viser svært lovende tegn til behandling av for eksempel kreft, revmatisme, og dens antibakterielle, antivirale og sopphemmende egenskaper (mye er tilgjengelig på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/).