Sikkerhet og Advarsler

  • Farer: Er hudsensitiviserende ved oksidasjon.
  • Forskiktighetsregler: Gamle og oksiderte oljer bør unngås.

Organrelaterte effekter

  • Huden: Ren mandarinolje forårsaket lett ødem og erythema (hudbetennelse) hos kaniner, to av tre oljer virket irriterende på mus og svin. 8% blanding på 25 frivillige var hverken irriterende eller sensitiviserende. Oksiderte oljer vil virke hudirriterende.
  • Reproduktiv toksisitet: Svært lav toksisitet tyder på at mandarinolje er trygg under svangerskap og amming.

Systemiske effekter

  • Akutt toksisitet: Ikke giftig.
  • Kreftfremkallende/krefthemmende: Limonene har vist krefthemmende egenskaper.

Kilde: Robert Tisserand & Rodney Young (2013): Essential Oil Safety: A Guide for Health Care Professionals 2nd Edition

Mandarin

Mandarin har den mildeste og søteste lukten av alle sitrusfruktene, og er en favoritt hos barna.

En søt, behagelig og beroligende aroma gjør den til en av de mest brukte oljene på barn. Fin i diffuser på soverommet til barna. Den blir svært mye brukt i Frankrike for nettopp dette, både som beroligende middel, og for mageproblemer der den masseres (utblandet) på barnets mage.