Sikkerhet og Advarsler

Kilde: Robert Tisserand & Rodney Young (2013): Essential Oil Safety: A Guide for Health Care Professionals 2nd Edition

 • Farer: Potensielt karsinogen basert på metyleugenol, eteriske oljer med høye nivåer av 1,8 cineol kan fremkalle pustebesvær og skader på sentralnervesystemet hos barn under 2 år, hudirriterende (lav risiko), slimhinneirriterende (lav risiko).
 • Advarsler: Unngås ved hypersensitiv hud, skadet hud eller hudsykdommer, på barn under 2 år. 
 • Maksimalt anbefalt dose i hudpleie: 0,5 %
 • Maksimal daglig anbefalt dose innvortes: 18 mg (ca. 0,02 ml)
 • Organrelaterte virkninger:
  • Hud: Under en 48 timers patch test på 50 frivillige ga ren laurbærolje ingen negative reaksjoner. På 380 pasienter med eksem ga 1 % blanding ingen negative reaksjoner. 4 av 747 pasienter med dermatitt og duftallergi meldte om reaksjoner ved 2 % blanding.
 • Systemiske virkninger
  • Akutt toksisitet: Akutt oral LD50 hos rotter ved 3,95 g/kg. 1,8 cineole har blitt rapportert som alvorlig giftig hos unge barn ved inntak gjennom nesen. 
  • Antioksidant/pro-oksidant: Moderat antiokidant effekt mot DPPH-radikaler og virker hemmende på peroksidasjon av lipider (fett).
  • Kreftfremkallende/krefthemmende: Laurbærolje med 2,5 % metyleugenol har vist seg aktiv mot melanoma (føflekk-kreft), nyrekreft og leukemi. Metyleugenol har vist seg kreftfremkallende hos rotter i svært høye doser (150 mg/kg daglig i 52 uker).
  • Generelt: Skal ikke brukes på barn under 2 år. Skal ikke tas innvortes under svangerskap og amming.
  • Dette produktet inneholder (i prosent) av de 26 ingrediensene i det 7. tillegget i EUs kosmetikkdirektiv 76/768/EEC tillegg 3: linalool: 7,19 %, limonene: 2,24 %, metyleugenol: 2,61 %.

Virkestoffer

 • 1,8-cineole: 45,0 %
 • terpynil acetate: 9,66 %
 • sabinene: 7,44 %
 • linalool: 7,19 %
 • α-pinene: 5,46 %
 • β-Pinene: 4,32 %
 • terpinen-4-ol: 2,93 %
 • methyl eugenol: 2,61 %
 • β-phellandrene + limonene: 2,24 %
 • β-myrcene: 1,08 %
 • γ-terpinene: 1,04 %

Laurbærolje

Selv om eterisk olje av laurbær har et smalt spekter av virkeområder innen aromaterapien, er den uovertruffen i effekt hvor den brukes. Laurbæroljen regnes innen aromaterapi som den kraftigste og mest effektfulle oljen på lymfesystemet, og det har blitt rapportert at noen få dråper på hovne lymfekjertler bringer en nesten umiddelbar lindrende effekt.

Laurbær har også noen andre spesielle egenskaper: oljen av laurbær er meget antibakteriell og sopphemmende, den senker blodsukkernivået og har vist seg å være effektiv mot migrene. Eterisk olje av laurbær blir beskrevet som en av de beste smertestillende oljene, og kan brukes både mot smertefulle muskler, ledd og nerver.

Den psykiske effekten er stimulerende, inspirerende og beroligende, men virker bedøvende ved overdreven bruk.

Det finnes mange eteriske oljer på markedet som bærer det engelske navnet for laurbær, «bay». Dette er olje som vanligvis er utvunnet fra Pimenta racemosa («Bay Rum tree»), en plante som har ingenting til felles med ekte laurbær, Laurus nobilis.