Mer info – Eterisk olje av kvann

Sikkerhet og advarsler

  • Farer: Fototoksisk
  • Kontraindikasjoner:  Hvis den anvendes på huden i maksimal anbefalt dose, skal ikke huden utsettes for sollys eller solarium i 12 timer. (mrk. anbefalt dose på 0,8 % er satt ut i fra at kvannolje ikke er fototoksisk på dette nivået, og det var tvilsomt resultat ved 1,56 %).
  • Maksimalt anbefalt dose til hudpleie: 0,8 %
  • Sikkerhetsråd: Grunnet at den lett oksiderer, bør den oppbevares mørkt og kjølig.

Organrelaterte effekter

  • Huden: Ren kvannolje har ikke vist seg irriterende på rotter eller mus, 1 % blanding var hverken irriterende eller sensibiliserende på 25 frivillige. På 200 pasienter med dermatitt var to (1 %) sensitive til en patch test på 2 % blanding. Oksiderte oljer kan føre til hudsensitivitet.
  • Akutt toksisitet: Akutt oral LD50 ved 1,11 g/kg hos rotter, 2,2 g/kg hos mus og dermalt +5 g/kg hos kaniner.
  • Subakutt og subkronisk: Svært høye doser (over 1,5 g/kg oralt over lang tid) skal til før organskader inntreffer (dyreforsøk). Regnes som forholdsvis trygg.
  • Kreftfremkallende/krefthemmende: Gir signifikant økt aktivitet av Glutathione S-Transferase hos mus (et protein som hjelper med å redusere oksidativt stress i celler). Limonene har vist krefthemmende egenskaper.

Kilde: Robert Tisserand & Rodney Young (2013): Essential Oil Safety: A Guide for Health Care Professionals 2nd Edition

Kvann

Kvann er legendarisk innen vestlig urtemedisin, men det er først de seneste tiårene at aromaterapien virkelig har fått øynene opp for egenskapene til denne eteriske oljen. Det er også først i det siste at kontrollerte studier av kvannoljen har tatt seg opp, og det er veldig spennende å se resultatene bekrefte hvor nyttig kvannoljen (og kvannplanten) egentlig er. Det er allerede påvist at kvann er antibakteriell, sopphemmende, antimikrobiell, antioksidant, angstdempende, betennelsesdempende, kreftcellehemmende, osv.[1]

I økende grad er kvannolje siste utvei for aromaterapeuter når ingen andre oljer har hatt ønsket effekt. Eksempler hvor kvann har vist seg effektiv, er for åndedretts- og fordøyelsesproblemer, eksem, psoriasis, spiseforstyrrelser.

Kvann regnes som en av de beste oljene for nerveproblemer, da spesielt stress, angst og depresjon.

Kvann har et ypperlig renommé for å behandle ødemer, og som et rensende middel for toksiner.

Aromaen til kvannolje er rik og urteaktig, med klare peppernoter og musk i bakgrunnen. Den delikate duften av kvann er nærværende og dominerende, så vær nøysom når den blandes med andre oljer. Den muskaktige basetonen gjør at den anvendes i mange luksusparfymer både som fiksativ og for sin særegne aroma.

Kvannolje er mildt fototoksisk, og det anbefales å unngå sterkt ultrafiolett lys etter påføring (6 timer).

En nærmere beskrivelse av kvann som medisinsk plante finner du i nedenfor under punktet Kuriosa > Tradisjonell bruk.

Kvann har vist en antibakteriell effekt på E. coli, S. aureus, Clostridium difficile, C. perfringens, Enterococcus faecalis, Eubacterium limosum, Peptostreptococcus anaerobius, samt Candida albicans. [2]

Kilder og referanser

[1] En lang liste (inkludert urtens virkninger) finner du her

[2] Sagepub