Frankincense

Mentalt virker frankincense beroligende som igjen fordyper åndedrettet og senker pulsen, som forklarer dens historiske bruk til meditasjon og bønn.

Generelt brukes frankincense for lungeproblemer, både for stressende lidelser som astma, der den beroliger fysisk og psykisk, og generelt mot luftveisinfeksjoner. Brukes også aromaterapeutisk for ledd- og muskelsmerter, infeksjoner og hudpleie.

Den volatile kjemiske profilen er komplisert, varierer stort med tanke på hvor den vokser og hvilken variant det er (som vanlig innen autentiske oljer). Kommersielt sett er det hovedsaklig tre forskjellige varianter: B. serrata (India), B. sacra (Oman), og B. carteri (Somalia). B. frereana (Somalia) kan muligens regnes som en fjerde, men utvinnes i små mengder.

Generelt gir B. serrata større mengder eterisk olje, og er derfor rimeligere enn de andre variantene.

Grovt sett kan man inndele bruken av de forskjellige variantene slik:

  • B. serrata - revmatoid artritt (leddgikt), betennelseslidelser, bakterieinfeksjoner, virusinfeksjoner og viser lovende innledende forskningsresultater med tanke på kreft, spesielt celledød (men for tidlig å si). Har en skarpere og mer «medisinal» aroma enn carteri eller sacra.
  • B. carteri - revmatoid artritt (leddgikt), betennelseslidelser, hudpleie, luftveiene, røkelse (den "kjente" frankincense-aromaen)
  • B. sacra - antimikrobiell, betennelsesdempende, hudpleie (den klassiske «spirituelle» aromaen, men oppleves sjelden da den produseres i små mengder).
  • B. frereana - smerter og betennelse, meditasjon, hudpleie.

Oljen til B. serrata har stor kjemisk variasjon, men ingen tester viser α-pinene som dominerende, som er vanlig for enklelte arabiske og afrikanske varianter.

Også B. carteri er f.eks. meget variert, men siden det er såpass store forskjeller mellom de "tre store" kan man alltid identifisere dem ved distinkte biomarkører. Som. bl.a. store mengder av α-pinen og β-ocimen for B. sacra, incensol og lupeolsyre for B. carteri og a-thujen og  β-KBA (Keto-β-Boswellic Acid) for B. serrata. Dette er en svært forenklet fremstilling, da f.eks. eterisk olje av  B. serrata inneholder over 340 virkestoffer (vi tar forbehold om nøyaktigheten i disse opplysningene, da de er basert på ulike forskingsrapporter).

    Forskningen av Boswellia har virkelig skutt fart det siste tiåret, og resultatene viser svært lovende tegn til behandling av f.eks. kreft, revmatisme, og dens antibakterielle, antivirale og sopphemmende egenskaper (mye er tilgjengelig på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/).