Frankincense

Frankincense beroliger og fordyper åndedrettet, som forklarer dens historiske bruk til meditasjon og bønn.

Den er brukes for lungeproblemer, både for stressende lidelser som astma, der den beroliger fysisk og psykisk, og generelt mot luftveisinfeksjoner.

Eterisk olje av virak har et vidt spekter av bruksområder, som inkluderer ledd- og muskelsmerter, infeksjoner og hudpleie.

Den volatile kjemiske profilen er komplisert, varierer stort med tanke på hvor den vokser og hvilken variant det er (som vanlig innen autentiske oljer). Kommersielt sett er det hovedsaklig tre forskjellige varianter: B. serrata (India), B. sacra (Oman), og B. carteri (Somalia). B. frereana (Somalia) kan muligens regnes som en fjerde, da den begynner å bli gjeldende kommersielt sett. 

Generelt gir B. serrata større mengder eterisk olje, og er derfor rimeligere enn de andre variantene.

Grovt sett kan man inndele bruken av de forskjellige variantene slik:

  • B. serrata - revmatoid artritt (leddgikt), betennelseslidelser, bakterieinfeksjoner, virusinfeksjoner, 
  • B. carteri - revmatoid artritt (leddgikt), betennelseslidelser, kreft (celledød), hudpleie, luftveiene, røkelse (den "typsiske" frankincense-aromaen)
  • B. sacra - antimikrobiell, betennelsesdempende, hudpleie

 

B. serrata har stor kjemisk variasjon, men ingen tester viser α-pinene som dominerende. Også B. carteri er f.eks. meget variert, men siden det er såpass store forskjeller mellom de "tre store" kan man alltid identifisere dem ved distinkte biomarkører. Som. bl.a. store mengder av α-pinen og β-ocimene for B. sacra, incensol og lupeolsyre for B. carteri og a-thujen og  β-KBA (Keto-β-Boswellic Acid) for B. serrata. Dette er en svært forenklet fremstilling, da f.eks. eterisk olje av  B. serrata inneholder over 340 virkestoffer (tar forbehold om nøyaktigheten i disse opplysningene, da de er basert på ulike forskingsrapporter).

Forskningen av Boswellia har virkelig skutt fart det siste tiåret, og resultatene viser svært lovende tegn til behandling av f.eks. kreft, revmatisme, og dens antibakterielle, antivirale og sopphemmende egenskaper (mye er tilgjengelig på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/). 

Aromateket vil tilby Boswellia sacra i løpet av året!