Mer info – Eterisk olje av dill

Sikkerhet og Advarsler

Farer: Kan påvirke inntak av medikamenter for diabetikere

Maksimalt daglig inntak oralt: 12,5 mg/kg

Organrelaterte virkninger:

  • Huden – ren dillolje var ikke irriterende på kaniner, svin eller mus. Testet i 4 % blanding på 25 frivillige var dillolje verken irriterende eller sensitiviserende.
  • Kardiovaskulære effekter - dillolje (kjemisk sammensetning uspesifisert) reduserte blodsukkernivåene i både normale og aloxan-indusert diabetes hos rotter ved injeksjon (27 mg/kg).

Systemiske virkninger

  • Akutt toksisitet - akutt oral LD50 ved 4.404 ml/kg hos rotter, akutt dermal LD50 hos kaniner + 5g/kg.
  • Kreftfremkallende/krefthemmende -dillolje induserte kromosonavik i menneskelige lymfocytter. Imidlertid førte dillolje til signifikant økt aktivitet av Glutathione S-Transferase hos mus (et protein som hjelper med å redusere oksidativt stress i celler). Carvone og limonene har vist krefthemmende egenskaper.

Kilde: Robert Tisserand & Rodney Young (2013): Essential Oil Safety: A Guide for Health Care Professionals 2nd Edition

Europeisk og indisk dillolje har svært forskjellig sammensetning av virkestoffer og må ikke forveksles ved aromaterapeutisk bruk. Indisk dillolje inneholder høye verdier av apiole, som har høy grad av toksisitet. 

Dill

Dill har blitt brukt som en medisinsk plante i flere tusen år, spesielt ved plager knyttet til fordøyelsessystemet, siden oljen virker krampeløsende og fremmer fordøyelsen.

Likeledes anvendes dillolje i aromaterapeutisk hudpleie for sine sårlegende egenskaper og fordi dens beroligende og stressdempende aroma er nyttig for en god nattesøvn og mot mental utmattelse.