Sikkerhet og Advarsler

Farer: Potensielt karsinogen basert på innholdet av estragol (methyl chavicol) og metyleugenol. Kan virke antikoagulerende.

Kontraindikasjoner: Bør ikke inntas innvortes

Maksimalt anbefalt dose til hudpleie: 0,1 %

Generelt: Grunnet de høye nivåene av estragol, bør ikke basilikumsolje brukes langvarig eller under svangerskap, amming, eller på små barn.

Organrelaterte virkninger:

  • Huden: Ren basilikumolje var mildt irriterende på mus, på 25 frivillige var 4 % blanding verken irriterende eller sensibiliserende.
  • Kardiovaskulært: Estragol virker hemmende på blodplateaggregering (en viktig del av koaguleringsprosessen).

Systemiske virkninger:

  • Akutt toksisitet: Akutt oral LD50 ved 1,4 ml/kg hos mus, akutt dermal LD50 hos kaniner ved + 5 ml/kg.
  • Kreftfremkallende/krefthemmende:
    • Har vist moderat kjemoprevensjon mot menneskelige kreftceller i munnhulen, og signifikant effekt mot leukemi (blodkreft) hos mus.
    • Estragol og metyleugenol alene har vist genotoksisitet i rottelever (mengder ikke opplyst).
    • Estragol og metyleugenol alene har vist seg kreftfremkallende hos mus og rotter i høye konsentrasjoner (oralt).

Kilde: Robert Tisserand & Rodney Young (2013): Essential Oil Safety: A Guide for Health Care Professionals 2nd Edition

Basilikum

Basilikum er en svært aromatisk urt som de fleste kjenner fra kjøkkenet, og som er omfattende brukt medisinalt i Østen, særlig innen Ayurveda, hvor den heter tulsi.

Basilikum er sammen med rosmarin den mest hukommelsesstimulerende eteriske oljen, og har en overlegen evne til å bringe klarhet og styrke på det mentale plan.

Basilikum har et vidt spekter av egenskaper, og har hjulpet mange mot stress, utmattelse, utbrenthet og hodepine.