Australsk sandeltre

Aromatekets australske sandeltreolje er et rimeligere og annerledes alternativ til den kostbare og sjeldne indiske varianten. Av de forskjellige sandeltreoljene (variantene fra Hawaii og Ny-Caledonia er de andre som er mest kjente), er det kanskje den australske som skiller seg mest ut rent aromatisk fra den indiske.

Selv om det ikke har blitt forsket nevneverdig på den australske sandeltreoljen, så er de terapeutiske egenskapene forholdvis like den indiske varianten, selv om den australske varianten har noe lavere verdier av virkestoffet santatol.