Inonotus obliquus

Chaga er ansett som en av verdens mest medisinale sopparter. Den vokser på bjørketrær[1], og langs hele «bjørkebeltet» som strekker seg rundt hele den nordlige halvkule har chaga til felles at alle folkegrupper har skattet den høyt som et svært medisinalt virkemiddel mot svært mange forskjellige lidelser – det være seg influensa, tuberkulose, dårlig fordøyelsessystem, lever- og hjertesykdommer, parasitter, som blodrensende middel, ved autoimmune sykdommer og selvsagt kreft.

At chaga skal være virksomt mot kreft er naturligvis omstridt, men det er likevel klart at det tradisjonelt er lav forekomst av kreft blant folkegrupper som har brukt chaga regelmessig.[2] Det er sannsynligvis ikke tilfeldig at det norske navnet for chaga er kreftjuke.

Chaga er rik på betulin og betulinsyre, et svært potent virkemiddel. Det er verdt å sitere Sverre Paaske[3]:

Den antimutagene virkningen til molekyler som finnes i den hvite delen av bjørkebark (hvor chaga finner sin næring) hemmer oksidasjon av frie radikaler og setter også i gang produksjon av interferoner som hjelper til å reparere DNA. Antikreftegenskapene til betulin og betulinsyre (kjemiske stoffer som kan isoleres fra bjørketrær) er derfor blitt studert for om mulig å kunne brukes som et kjemoterapeutisk middel. Betulinsyre har vist seg å være lovende ved behandling av malignt melanom (ondartet hudkreft på soleksponerte områder) og stoffet hemmet fullstendig slike svulster som ble implantert i mus. Når betulinsyren kommer inn i cellene, fører det til apoptose (programmert celledød) i svulsten. Betulinsyre synes å virke selektivt på kreftceller, fordi pH-verdien i svulstvev generelt er lavere enn i normalt vev, og betulinsyre er aktiv bare ved slike lave verdier. Chaga inneholder store mengder betulinsyre i en form som kan opptas av kroppen når den inntas gjennom munnen, og den inneholder også et bredt spekter av immunstimulerende plantestoffer.

Inntak av chaga

Chaga kan inntas på forskjellige måter; den har blitt røykt i piper, blitt brukt i mat (malt), inntatt som te og selvsagt som tinktur. Aromateket vil kun tilby chaga i tinkturform, siden flere virkestoffer i soppen ikke er vannløselige, som f.eks. betulin og betulinsyre.

Det er veldig spennende at forskningen på chaga har tatt seg betydelig opp de siste årene, også her i Norge.[4] Det blir jevnlig bekreftet at chaga er en sterk antioksidant, stimulerer immunforsvaret, styrker fordøyelsen, bekjemper hepatitt C, leger magesår, beskytter leveren, senker blodsukkeret[5] og virker lovende mot en rekke forskjellige former for kreft.[6] [7] [8]

Advarsel

  • Kan senke blodsukkeret, bør ikke tas av diabetikere uten samråd med lege.
  • Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • Skal ikke anvendes innen en time før bilkjøring.

Opplysninger om urtene og deres virkninger en kun ment som informasjon, og ikke medisinske råd. Inntas på eget ansvar, vi anbefaler rådføring med kvalifisert helsepersonell før bruk.

Dosering

  • Voksne og barn over 12 år: 10 dråper (ca. 1 ml) i litt vann 2-5 ganger daglig.
  • Barn over 3 år: 5 dråper i litt vann 2-5 ganger daglig.

Referanser

[1] Dvs. nesten utelukkende bjørk, men den har blitt funnet på or og bøk.

[2] Det kan selvsagt forklares av andre årsaker som kosthold (se f.eks. Weston Price), men folkemedisinsk er likevel chaga en viktig remedie mot ulike former for kreft.

[3] Betulin og betulinsyre i chaga

[4] Chaga: myth-enshrouded fungus may become possible future cancer treatment

[5] Chaga mushroom in medical research

[6] Arata, S. et.al. (2016): Continuous intake of the Chaga mushroom (Inonotus obliquus) aqueous extract suppresses cancer progression and maintains body temperature in mice

[7] Lee, S.H. et.al. (2009): Antitumor activity of water extract of a mushroom, Inonotus obliquus, against HT-29 human colon cancer cells

[8] Chung, M.J., et.al. (2010): Anticancer activity of subfractions containing pure compounds of Chaga mushroom (Inonotus obliquus) extract in human cancer cells and in Balbc/c mice bearing Sarcoma-180 cells