Kuriosa – Opopanax

Tradisjonell bruk og kuriosa

Opopanax var den opprinnelige myrraen som omtales i de gamle tekstene. Den ble kalt ntyw av egypterne og scented myrrh av romerne, som den fremdeles omtales som på engelsk.

Opopanax har siden «tidens morgen» vært en viktig eksportartikkel fra Somalia. I India er den kjent som bissa bol (søt myrra), mens vanlig myrra kalles heera bol (bitter myrra). I Somalia kalles den habak hadi.

Opopanax har spilt en viktig rolle for kvinner i Somalia, spesielt for å desinfisere og stramme livmoren etter fødsel.