Kuriosa – Eterisk olje av svart pepper

Tradisjonell bruk

Pepper er en av verdens eldste handelsvarer, og er omtalt i indisk sanskrit for 3000 år siden. Det var en meget verdifull, og dens opprinnelse var lenge en strengt bevoktet hemmelighet.

Den ble eksportert til alle kjente oldtidssivilisasjoner, og Hippokrates beskrev med entusiasme av pepper var som et medikament, ikke som et krydder.

I Romerriket var pepper et statussymbol, og den var verdt sin vekt i gull. Den ble da også brukt som valuta, og i hundrevis av år var det helt vanlig å betale skatt, lån og medgift.

En stor del av den italienske renessansen og rikdommen til de italienske handelsimperiene – Firenze, Genova og Venezia – skyldes fortjenesten ved handel med pepper. Mye av årsaken til at de vestligste landene i Europa satte i gang de såkalte oppdagelsesferdene, var for å finne veien til India og dermed de ekstremt verdifulle krydderne, og pepper spesielt.

Visste du at?

Det var lenge vanlig for sjøfolk å alltid ha pepperkorn på seg. Hvis båten forliste, så kunne de alltid betale for seg med pepper i alle land.