Kuriosa – Eterisk olje av sitron

Tradisjonell anvendelse

Sitron har evnen til å stimulere produksjonen av hvite blodlegemer, som forsvarer kroppen mot infeksjoner. Dette er verdifullt i behandlingen av overflatiske sår og infeksjoner.

Der sitronen dyrkes, blir den ofte brukt som et middel mot «alt», særlig med tanke på infeksjoner. Sitron har tradisjonelt blitt brukt for feber, forkjølelser, malaria og tyfus, og er en velkjent remedie i kinesisk og ayurvedisk medisin.

Sitron har en så omfattende posisjon i spansk folkemedisin at hele bøker er skrevet om dens virkninger.

Visste du at?

  • Sitron minker hyppigheten av mareritt.
  • Ble brakt til Europa av korsfarerne på 1100-tallet.
  • Columbus introduserte sitronen i Amerika i 1493.
  • California er en av de største produsentene i verden, og ble brakt dit av fransiskanermunker i 1804.
  • Et japansk forsøk viste av dampinhalasjon av sitron reduserte skrivefeil med 54 % i kontorlandskap.
  • I et annet forsøk, ved universitetet i Ohio, ble det påvist at aromaen fra sitron forbedret humøret. Den stimulerer nemlig nevrotransmitteren norepinephrine, som er et feel-good-kjemikalie.
  • Sitron har sterke antibakterielle egenskaper: en løsning på 0,2 % gjør tuberkulosebakterien fullstendig inaktiv.