Kuriosa – Eterisk olje av niaouli

Tradisjonell bruk

Niaouliblad er desinfiserende, så de har blitt brukt for å rense vann. Ellers blir den fremdeles brukt mot smerter og verk, luftveislidelser og infeksjoner.

Kuriosa

Niaouli ble brukt på franske sykehus for sine antiseptiske egenskaper. Niaouliolje er fremdeles populær i tannpasta og munnspray.