Kuriosa – Eterisk olje av nardus

Tradisjonell bruk

Nardusolje ble brukt av romerske parfymemakere – unguentarii – for å lage deres berømte og svært kostbare parfyme nardiunum

Nardusolje er kjent fra Bibelen, hvor den er omtalt flere ganger:

Men to dager derefter var det påske og de usyrede brøds høitid. Og yppersteprestene og de skriftlærde søkte råd til å gripe ham med list og slå ham ihjel; for de sa: Ikke på høitiden, forat det ikke skal bli opstyr blandt folket. Og mens han var i Betania, i Simon den spedalskes hus, og satt til bords, da kom en kvinne som hadde en alabaster-krukke med ekte kostelig nardussalve, og hun brøt alabaster-krukken i sønder og helte den ut over hans hode.
Men der var nogen som blev vrede ved sig selv og sa: Hvad skal denne spille av salven være til? Denne salve kunde jo være solgt for mere enn tre hundre penninger og gitt til de fattige. Og de talte strengt til henne. Men Jesus sa: La henne være i fred! Hvorfor gjør I henne fortred? hun har gjort en god gjerning mot mig.

Seks dager før påske kom da Jesus til Betania, hvor Lasarus var, han som Jesus hadde opvakt fra de døde. Der gjorde de et måltid for ham, og Marta gikk til hånde; men Lasarus var en av dem som satt til bords med ham. Maria tok da et pund ekte, såre kostelig nardus-salve og salvet Jesu føtter, og tørket hans føtter med sitt hår; og huset blev fylt av salvens duft.

Ayurveda

Medisinal bruk av nardusroten strekker seg langt tilbake historisk innen det indiske helsesystemet Ayurveda. Den har blitt brukt for å behandle epilepsi og andre nevrologiske lidelser som, hysteri og mental svakhet.

Følgende kvaliteter tillegges nardus innen Ayurveda:

  • Medhya – hjernestyrkende
  • Rasayana – mentalt foryngende
  • Nidhrajnana – søvnfremmende
  • Manasrigaghna – motvirker mentale sykdommer
  • Pachana – fordøyelsesfremmende
  • Kasawasahara – bekjemper hoste og pustevansker
  • Dahaorashna-mana – stopper «brennede» smerter
  • Roma sanjanana - hårvekststimulerende[1]

Referanser

[1] Gottumukkala, R. et.al. (2011): Phytochemical investigation and hair growth studies on the rhizomes of Nardostachys jatamansi DC