Kuriosa – Eterisk olje av elemi

Kuriosa

Navnet elemi stammer fra arabisk og betyr «ovenfor og under», noe som kan henvise til at elemi virker både psykisk og fysisk.

Tradisjonell bruk

Elemi ble omfattende brukt i det gamle Egypt (bl.a. som en ingrediens i balsameringsprosessen), Midt-Østen og senere i Europa. Lang brukstradisjon innen (tradisjonell) medisin og kosmetikk.