Kuriosa – Eterisk olje av bjørk

Tradisjonell anvendelse

Bjørk er nordens svar på neemtreet, et apotek i seg selv, hvor alle deler av treet ble anvendt til ulike helseformål.

Bruken av bjørk er utbredt i nordisk folkemedisin, bl.a. mot revmatisme, gikt og urinveisplager, som sårrensende og legende middel, som lusemiddel, til hårvask, som urin- og svettedrivende middel, som hudmiddel, mot vorter med mer.

I Vesten er syntetiske medikamenter dominerende innen helse og medisin, men bjørk er fremdeles høyt skattet som medisinplante i Russland.

Visste du at?

Bjørkens medisinelle egenskaper er større enn de fleste er klar over. Som nevnt inneholder bjørk bl.a. salisylat, som aspirin er en syntetisk versjon av. Den hvite barken inneholder virkestoffet betulin, som stadig mer forskning viser å være et kraftig middel mot kreft. Den velkjente, og noe udelikate av utseende soppen som vokser på treet, kreftjuke (chaga), er av flere ansett som den mest potente medisinelle soppen av alle. Og den kan høstes i nabolaget!