Kuriosa – Absolutt av kakao

Visste du at?

Theobroma er en sammensetning av de gammelgreske ordene θεός theós (gud) og βρῶμα brôma (mat)- gudenes mat.